WBE De Berkelstreek

WBE De Berkelstreek is opgericht in 1999 en telt momenteel 177 leden. Het werkgebied bestaat uit de oude gemeentes Neede en Borculo. 

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Onze WBE is een vereniging van jagers, die samen met andere organisaties betrokken zijn bij gebruik, beheer en inrichting van het werkgebied.

De WBE stelt zich ten doel:Het bevorderen en instandhouden van een evenwichtige en gevarieerde wildstand, waarbij belangen van landbouw, natuurbescherming en jacht centraal staan.  Het tot stand komen van een gemeenschappelijk jachtbeleid, gericht op een zo optimaal mogelijke beoefening van de jacht, binnen het kader van wetgeving en een eigentijds wildbeheer.

De leden van de WBE zien zichzelf als medegebruikers van het landelijk gebied. Naast overleg en samenwerking met andere belangenorganisaties is het vaststellen van een wildbeheerplan en de uitvoering daarvan een van de activiteiten om aan bovenstaande doelstelling vorm te geven.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.